Prvi korak u realizaciji bezbednosnih usluga jeste procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i na osnovu nje organizacije donose strateške odluke o daljim bezbednosnim aktivnostima i operativnim radnjama.

Ogroman stepen neizvesnosti i promena u okruženju organizacije, iziskuju permananetno praćenje i donošenje odluka sa ciljem preduzimanja preventivnih mera za sprečavanje nastanka događaja koji nisu poželjni. Efikasnim sistemom upravljanja rizicima, organizacija ostaruje stratešku prednost u odnosu na konkurenciju, a probleme pretvara u izazove, ciljeve i uspeh.

Organizacija mora da obezbedi poslovanje u svim uslovima i zaštita njenih vitalnih funkcija je konstantno u vrhu prioriteta. Rizici često nisu vidljivi menadžmentu ili vlasničkoj strukturi kompanija kojima je logična preokupacije „Core Business“, ali kada se rizici ispolje u svom destruktivnom obliku onda su ih svi u organizaciji svesni i tada poslovanje ozbiljno trpi, a gubici su često veći nego kompletan godišnji budžet projektovan za bezbednost. Optimalno dimenzioniran sistem bezbednosti, omogućava prevenciju poremećaja, pravovremeno generisanje zaštitnih mera i angažovanje resursa na obezbeđenju kontinuiteta poslovanja.

Naš primarni zadatak u pripremnoj fazi svih projekata jeste da odaberemo adekvatne kadrovske resurse i pripremimo praće uslove za realizaciju kvalitetne procene rizika Vašeg sistema, a zatim da zajednički usaglasimo primarne potrebe, očekivanja i dinamiku konkretnih aktivnosti. U toku procesa procene rizika uvek smo spremni na kontrolne mehanizme provere stepena realizacije projekta i sami podstičemo nadzor kako bi na osnovu realnih podataka pratili nivo uspešnosti, evidentirali svako odstupanje od postavljenih standarda i najbitnije obezbedili da dobijena rešenja nađu potpunu i jasnu primenu u organizaciji što je i suštinski cilj našeg angažovanja.