Konsultantskim i partnerskim pristupom omogućavamo klijentima da brže sagledaju bezbednosnu problematiku i raspoložive kapacitete, ostvare potreban stepen zaštite svojih vrednosti, usaglase se sa zakonskom regulativom i pri tom racionalno utroše interne i eksterne resurse.

Imate intenzivan poslovi razvoj, a malo vremena posvećujete bezbednosnim aspektima koji ga mogu ugroziti, u tom slučaju PROTECTA GROUP Vam nudi celovito profesionalno rešenje uz garantovane uštede kako finansijskih sredstava tako i vremena koje možete usmeriti u ostvarenje primarnih ciljeva.

Bezbednosne potrebe su sve veće i zakonska regulativa koja uređuje oblast je veoma kompleksna što lako prevazilazi kapacitete i znanje direktora, pravnika ili Vaše tehničke službe. Ne morate ulagati sredstva u izgradnju sopstvenog sektora za bezbednost, plaćati menadžere, asistente, referente niti praviti prateće i „skrivene“ troškove koji su nus efekat svakog novog internog rešenja.

Odluka o angažovanju PROTECTA GROUP  ima pre svega strateški karakter za organizaciju jer predstavlja potrebu da se bezbednošću upravlja na krajnje profesionalan i sistematičan način i da se svi operativni zadaci u tom procesu realizuju po zakonu i usvojenim standardima.

Bilo da Vam treba procena bezbednosnih rizika, provera zakonske usaglašenosti, izbor kompanije za fizičko obezbeđenja, projektovanje sistema video nadzora, provera stanja sistema zaštite od požara i procedura za Bezbednost na radu, revizija informacione bezbednosti ili unapređenje trenutnog sistema, kao i svi drugi zahtevi u domenu bezbednosti i zaštite, PROTECTA GROUP će biti pouzdan partner i kroz svoju poslovnu platformu preuzeti brigu o svim nabrojanim segmentima.

Naš moto je „BEZBEDNOST NA JEDNOM MESTU“ a njegova potvrda se ogleda u zadovoljstvu naših cenjenih klijenata.