Glavna potpora svih bezbednosnih rešenja jesu tehnički sistemi zaštite projektovani i instalirani shodno proceni rizika i usaglašeni sa poslovnim procesima i vrednostima sistema koje je predmet obezbeđenja.

Prateći zahteve tržišta PROTECTA GROUP je izgradila savremeni Kontrolno-operativni monitoring centar gde integrišemo sve sisteme tehničkog obezbeđenja po zahtevima klijenata i permanentno unapređujemo softverske i hardverske kapacitete. Operativni centar opslužuje posada od 2 CCTV operatera u smeni u kontinuiranom radu 24/7. Naš monitoring centar ima potpunu autonomiju rada usklađenu sa politikom kontinuiteta poslovanja BCM (Business Continuity Management) koja je propisana i usvojena na nivou kompanije Protecta Group. Naš monitoring centar je postavljen na softverskoj security platformi na koju integrišemo različite vrste alarmnih dojava kao što su kontrola pristupa, protiv-provalni sistem, dojava požrara, aktiviranje panik tastera i slično nakon čega po prijemu informacije o vanrednom događaju nekog od uvezanih sistema vršimo proveru i intervenciju u skladu sa propisanim bezbednosnim procedurama.

Održivost sistema bezbednosti  i ostvarivanje njegovih funkcija pored strateških preduslova zavisi i od performansi implementirane opreme, uređaja i primenjenih alata neophodnih da sistem dobije potrebnu efikasnost i kvalitet.

Nakon što izvrši implementaciju procedura, svaka ozbiljna organizacija treba da se usmeri ka operativno taktičkom delu, gde bira optimalna tehničko-tehnološka rešenja za instalaciju sistema obezbeđenja i nabavku druge neophodne opreme.

Mi smo saradnici i konsultanti najkvalitetnijih svetski brendova u domenu tehničkih sistema bezbednosti i zaštite i imamo mogućnost da Vam pored adekvatnih preporuka koje imaju karakter optimizacije ulaganja ujedno ponudimo opremu i sredstva po ekskluzivnim cenama koje su nam omogućili distributeri.

Pored opreme naš fokus i razvojnu stranu PROTECTA GROUP predstavljaju programska rešenja za integraciju sistema bezbednosti i davanja podrške poslovanju u praćenju i analizi poslovnih procesa.

Izdvajamo sledeću opremu i sisteme :

  • Sistemi video nadzora
  • Alarmni sistemi protiv provale
  • Kontrola pristupa
  • Sistemi za zaštitu od požara
  • EAS sistemi za zaštitu od krađe
  • Mehanički sistemi bezbednosti
  • Softveri – sistem integratori