Dobrodošli u Protecta Group

Naši zadovoljni klijenti su naša najbolja preporuka

 

Pronađite posao u Protecta Group!

Tražimo saradnike za poslove obezbeđenja u našoj kompaniji. Raspitajte se za trenutno otvorene pozicije.

 

Bezbednosni konsalting

Bezbednost je poslovna funkcija savremene organizacije, bez koje nije moguće zamisliti uspešno poslovanje

 

Procena rizika

U toku procesa procene rizika uvek smo spremni na kontrolne mehanizme provere stepena realizacije projekta

 

Fizičko obezbeđenje

Sa ponosom ističemo da u sastavu naše grupacije radi više od 700 licenciranih službenika fizičko – tehničkog obezbeđenja

1
1
 

DOBRODOŠLI U PROTECTA GROUP

NAŠI ZADOVOLJNI KLIJENTI SU NAŠA NAJBOLJA PREPORUKA

 

PRONAĐITE POSAO
U PROTECTA GROUP!

PRIMAMO SARADNIKE OBEZBEĐENJA ZA TRENUTNO SLOBODNE POZICIJE

 

BEZBEDNOSNI KONSALTING

 

PROCENA RIZIKA

 

FIZIČKO OBEZBEĐENJE

1
1

Fizičko obezbeđenje tehničko obezbeđenje video nadzor korporativna bezbednost konsalting procena rizika

Bezbednosni konsalting

Permanentne promene u savremenoj organizaciji, tehničko – tehnološki napredak, izmene eksternih i internih parametara poslovanja kao i složena socio-ekonomska situacija generišu nastanak i…

Saznajte više

Procena rizika

Prvi korak u realizaciji bezbednosnih usluga jeste procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i na osnovu nje organizacije donose strateške odluke o daljim bezbednosnim aktivnostima i…

Saznajte više

Fizičko obezbeđenje

Sa ponosom ističemo da u sastavu naše grupacije radi više od 700 licenciranih službenika fizičko – tehničkog obezbeđenja koji su svakodnevno angažovani u sistemu zaštite velikog broja renomiranih…

Saznajte više

Tehnička zaštita

Glavna potpora svih bezbednosnih rešenja jesu tehnički sistemi zaštite projektovani i instalirani shodno proceni rizika i usaglašeni sa poslovnim procesima i vrednostima sistema koje…

Saznajte više

Informaciona bezbednost

Informacije sa kojima raspolaže organizacija predstavljaju, u velikom broju slučajeva poslovnu tajnu. Oticanje takvih podataka može da dovede poslovanje organizacije do linije opstanka…

Saznajte više

Prevencija gubitaka

Program prevencije gubitaka prestavlja skup ciljeva i mera usmerenih na minimiziranje i eliminaciju svih faktora koji negativno utiču na poslovanje i vrednosti jednog sistema.  Svaki gubitak je direktna…

Saznajte više

Krizni menadžment

Krizu je teško prepoznati. Ono što je sigurno da je ona na neki način uvek tu, i da ostavlja različite posledice na organiazciju naročito ako se kasno prepozna ili previdi njen značaj. Indikatore krize…

Saznajte više

Zaštita od požara

Protecta Group raspolaže stručnim i tehničkim kapacitetima koji nam omogućavaju da vam ponudimo ugradnju pouzdanih protivpožarnih sistema priznatih svetskih proizvođača za automatsku dojavu ili…

Saznajte više

Korporativna bezbednost

Savremene korporacije su naročito ranjive poslovne forme. Povećana ranjivost proizlazi iz činjenice da obuhvataju širok spektar poslovnih resursa kojima se izvršavaju poslovni ciljevi. Otuda i…

Saznajte više

Protecta Group d.o.o. Beograd u svojoj dugogodišnjoj praksi usvojila je savremenu metodologiju rada koja je usaglašena sa sveobuhvatnim bezbednosnim potrebama privrednih sistema i institucija, propisanim standardima i zakonima koji uređuju oblast bezbednosti. Poverenje naših klijenata i kvalitet pružene usluge nam je apsolutni prioritet u svim projektima. Zadovoljstvo naših klijenata i prepoznatljiv brend koji smo izgradili kvalitetnim radom dokaz je naše uspešne poslovne politike u pružanju najšireg spektra bezbednosnih usluga.

Bezbednost je imperativ savremenog doba!
Bezbednosni konsalting Beograd Srbija

Bezbednosni konsalting

Permanentne promene u savremenoj organizaciji, tehničko – tehnološki napredak, izmene eksternih i internih parametara poslovanja kao i složena socio-ekonomska situacija…

Saznajte više

Procena rizika Beograd Srbija

Procena rizika

Prvi korak u realizaciji bezbednosnih usluga jeste procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i na osnovu nje organizacije donose strateške odluke o daljim bezbednosnim…

Saznajte više

Fizičko obezbeđenje

Sa ponosom ističemo da u sastavu naše grupacije radi više od 700 licenciranih službenika fizičko – tehničkog obezbeđenja koji su svakodnevno angažovani u sistemu zaštite…

Saznajte više

Tehničko obezbeđenje Beograd Srbija

Tehnička zaštita

Glavna potpora svih bezbednosnih rešenja jesu tehnički sistemi zaštite projektovani i instalirani shodno proceni rizika i usaglašeni sa poslovnim procesima i vrednostima…

Saznajte više

Informaciona bezbednost Beograd Srbija

Informaciona bezbednost

Informacije sa kojima raspolaže organizacija predstavljaju, u velikom broju slučajeva poslovnu tajnu. Oticanje takvih podataka može da dovede poslovanje organizacije do linije…

Saznajte više

Prevencija gubitaka Beograd Srbija

Prevencija gubitaka

Program prevencije gubitaka prestavlja skup ciljeva i mera usmerenih na minimiziranje i eliminaciju svih faktora koji negativno utiču na poslovanje i vrednosti jednog sistema…

Saznajte više

Krizni menadžment Beograd Srbija

Krizni menadžment

Krizu je teško prepoznati. Ono što je sigurno da je ona na neki način uvek tu, i da ostavlja različite posledice na organiazciju naročito ako se kasno prepozna ili previdi njen…

Saznajte više

Zaštita od požara Beograd Srbija

Zaštita od požara

Protecta Group raspolaže stručnim i tehničkim kapacitetima koji nam omogućavaju da vam ponudimo ugradnju pouzdanih protivpožarnih sistema priznatih svetskih…

Saznajte više

Korporativna bezbednost Beograd Srbija

Korporativna bezbednost

Savremene korporacije su naročito ranjive poslovne forme. Povećana ranjivost proizlazi iz činjenice da obuhvataju širok spektar poslovnih resursa kojima se izvršavaju poslovni…

Saznajte više

protecta-group-iso-9001-1
protecta-group-fizicko-obezbedjenje-sertifikat
protecta-group-menadzment-kvaliteta-sertifikat
protecta-group-tehnicka-zastita-sertifikat
protecta-group-transport-novca-dragocenosti-sertifikat
protecta-group-iso-27001-sertifikat