Od svog osnivanja 2006. godine pa sve do danas Protecta Group se svojom profesionalnošću, inovativnim stilom i uvođenjem visokih standarda poslovanja konstantno kvalifikovalo kao vodeće preduzeće specijalizovano za poslove bezbednosti lica, imovine i poslovanja. U svojoj dugogodišnjoj praksi usvojili smo savremenu metodologiju rada koja je usaglašena sa sveobuhvatnim bezbednosnim potrebama privrednih sistema i institucija, propisanim standardima i zakonima koji uređuju datu oblast. Poverenje naših klijenata i kvalitet pružene usluge nam je apsolutni prioritet u svim projektima. Zadovoljstvo naših klijenata i prepoznatljiv brend koji smo izgradili kvalitetnim radom dokaz je naše uspešne poslovne politike u pružanju najšireg spektra bezbednosnih usluga.

Bezbednost je imperativ savremenog doba. Vodeći se ovom činjenicom težimo konstantnom unapređenju poslovne platforme u okviru koje naši klijenti na jednom mestu dobijaju kompletna rešenja za sve bezbednosne zahteve i permanentno detektuju i umanjuju poslovne rizike koji postaju vrlo učestali zbog stalnih tržišnih promena.

Naš stručni tim čine:

 • Eksperti korporativne bezbednosti sa licencama za procenu rizika;
 • Security menadžeri sa iskustvom u različitim industrijama;
 • Eksperti za bezbednost i zaštitu Informacionih sistema;
 • Revizori, ekonomisti i finansijski forenzičari;
 • Samostalni Istražitelji i licencirani detektivi;
 • CCTV operateri obučeni za rad na savremenim softverskim platformama;
 • Tehnička lica za projektovanje i ugradnju Security opreme.

Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja Protecta Group poseduje sve postojeće licence koje predviđa zakon o privatnom obezbeđenju i koje izdaje MUP Republike Srbije i to:

 • Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 • Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana;
 • Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki;
 • Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
 • Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;
 • Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika. 

CILJ

Postati regionalni lider bezbednonih usluga koji se odlikuje stručnim znanjem, etikom i profesionalnim stavom i koji je uvek spreman da se uhvati u koštac sa najkompleksnijim  bezbednosnim izazovima iz kojih izlazi kao pobednik stvarajući za svoje klijente kvalitetna i praktično primenjiva rešenja.

VIZIJA

Jedinstven i vizionarski pristup menadžmentu bezbednosti primenom sistema integralnog upravljanja rizikom u savremenom poslovnom okruženju. Prepoznavanja svih potreba subjekta koje štitimo, definisanje metodologije i bezbednosne strategije, koja uz racionalno angažovanje resursa postiže najbolje rezultate.

MISIJA

Efikasna i kontinuirana podrška organizacijama, institucijama i privrednim sistemima u definisanju i uvođenju bezbednosne fukcije kojom se iz jedne tačke prate, procenjuju i analiziraju rizici, upravlja bezbednosnim kapacitetima, koordiniraju aktivnosti na prevenciji potencijalnih pretnji i opasnosti, priprema adekvatan odgovor za slučaj vanrednih situacija koje nanose gubitke po sistem.

SERTIFIKATI I STANDARDI

SERTIFIKAT SRPS-ISO 9001:2008 – za sistem menadžmenta kvalitetom koji se primenjuje u našoj kompaniji: fizičko obezbeđenje i zastita objekata, upravljanje sistemima tehničke zaštite, alarm monitoring i intervencija mobilne ekipe zaštite.

SERTIFIKATI IZ SRPS A.L2 002:2008 – o ispunjavanju standarda i kvaliteta usluge za: fizička zaštita, fizičko obezbedjenje objekata, fizička zastita lica, fizičko obezbeđenje javnih skupova.

SERTIFIKAT za oblasti: menadžment iz kontrolnog centra, menadžment iz kontrolnog centra obezbeđenjem stacionarnih objekata, menadžment iz kontrolnog centra patrolnim timovima.

SERTIFIKAT za: tehnička zaštita, protivprovalna zastita, protivpozarna zaštita, video nadzor obezbeđenje, kontrola pristupa i izlaska, mehanička zastita.

SERTIFIKAT za oblast: menadžment vrednostima, transport vrednosti.

SERTIFIKAT SRPS-ISO 27001:2011 – za usaglašenost za sistem menadžmenta o bezbednosti informacija a odnosi se na: fizičko obezbeđenje i zaštitu objekata, upravljanje sistemom tehnička zaštita, alarm monitoring i intervencija, mobilna ekipa zaštite. korporativna bezbednost.

Posedujemo polisu od profesionalne odgovornosti za neograničan broj štetnih događaja u visini od 50.000.000,00 RSD.

Protecta group Sertifikat ISO 9001
Sertifikat: Protecta Group menadžment kvaliteta
Protecta group Sertifikat fizičko obezbedjenje
Protecta group Sertifikat tehnička zaštita
Protecta group Sertifikat transport novca i dragocenosti
Protecta group Sertifikat ISO 27001