Bezbednosni konsalting Beograd Srbija

Bezbednosni konsalting

Permanentne promene u savremenoj organizaciji, tehničko – tehnološki napredak, izmene eksternih i internih parametara poslovanja kao i složena socio-ekonomska situacija…

Saznaj više

Procena rizika Beograd Srbija

Procena rizika

Prvi korak u realizaciji bezbednosnih usluga jeste procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i na osnovu nje organizacije donose strateške odluke o daljim bezbednosnim…

Saznaj više

Fizičko obezbeđenje

Sa ponosom ističemo da u sastavu naše grupacije radi više od 700 licenciranih službenika fizičko – tehničkog obezbeđenja koji su svakodnevno angažovani u sistemu zaštite…

Saznaj više

Tehničko obezbeđenje Beograd Srbija

Tehnička zaštita

Glavna potpora svih bezbednosnih rešenja jesu tehnički sistemi zaštite projektovani i instalirani shodno proceni rizika i usaglašeni sa poslovnim procesima i vrednostima…

Saznaj više

Informaciona bezbednost Beograd Srbija

Informaciona bezbednost

Informacije sa kojima raspolaže organizacija predstavljaju, u velikom broju slučajeva poslovnu tajnu. Oticanje takvih podataka može da dovede poslovanje organizacije do linije…

Saznaj više

Prevencija gubitaka Beograd Srbija

Prevencija gubitaka

Program prevencije gubitaka prestavlja skup ciljeva i mera usmerenih na minimiziranje i eliminaciju svih faktora koji negativno utiču na poslovanje i vrednosti jednog sistema…

Saznaj više

Krizni menadžment Beograd Srbija

Krizni menadžment

Krizu je teško prepoznati. Ono što je sigurno da je ona na neki način uvek tu, i da ostavlja različite posledice na organiazciju naročito ako se kasno prepozna ili previdi njen…

Saznaj više

Zaštita od požara Beograd Srbija

Zaštita od požara

Protecta Group raspolaže stručnim i tehničkim kapacitetima koji nam omogućavaju da vam ponudimo ugradnju pouzdanih protivpožarnih sistema priznatih svetskih…

Saznaj više

Korporativna bezbednost Beograd Srbija

Korporativna bezbednost

Savremene korporacije su naročito ranjive poslovne forme. Povećana ranjivost proizlazi iz činjenice da obuhvataju širok spektar poslovnih resursa kojima se izvršavaju poslovni…

Saznaj više