Sa ponosom ističemo da u sastavu naše grupacije radi više od 700 licenciranih službenika fizičko – tehničkog obezbeđenja koji su svakodnevno angažovani u sistemu zaštite velikog broja renomiranih institucija i preduzeća na teritoriji Republike Srbije. U svom poslovanju u potpunosti poštujemo odredbe zakona o privatnom obezbeđenju i svi naši zaposleni su prošli specijalističku obuku, položili stručni ispit i imaju propisane licence neophodne za obavljanje specifičnih poslova koje obavljaju.

Posedujemo sopstveni vozni park u kome se nalaze vozila za sve namene, od VIP automobila do patrolnih i transportnih vozila, zatim zakonom predviđeno naoružanje za domen privatnog obezbeđenjana i najsavremeniji sistem audio – video veze. Vodeći se principima preventivnog delovanja primarna ulaganja su usmerena u edukaciju, opremljenost i psiho-fizičku spremnost službenika koji svoju delatnost obavljaju savremeno opremljeni u skladu sa svetskim bezbednosnim trendovima.

teritorijalna pokrivenost

Teritorijalna pokrivenost – mapa

PROTECTA GROUP u okviru usluge fizičkog obezbeđenja može da vam ponudi:

  • Stalno ili stacionarno fizičko obezbeđenje lica, imovine i poslovanja (objekata, fabrika, opreme, sredstava i slično)
  • Obezbeđenje poslovnih, tržnih centara i maloprodajnih objekata
  • Portirsku službu i recepcijske usluge
  • Mobilno obezbeđenje i interventne ekipe
  • Obezbeđenje javnih priredbi, manifestacija, sportskih događaja i skupova
  • Lična zaštita i pratnja lica

Organizacija javnih skupova, kulturnih manifestacija, sportskih utakmica, koncerata i priredbi, kao i sličnih dogadjaja, predstavlja vrlo specifičan bezbednosni problem i zahteva sveobuhvatnu bezbednosnu procenu i izradu preciznog plana obezbeđenja. Ističemo da za ovakve bezbednosne izazove imamo posebno obučen stručni kadar kao i iskusne rukovodioce koji su u mogućnosti da u potpunosti realizuju postavljene zahteve.

Teritorijalna pokrivenost 

Teritorijalno pokrivamo kompletno tržište Republike Srbije sa šest velikih regionalnih centara i to: za teritoriju Vojvodine – Novi Sad, za teritoriju centralne Srbije – Kragujevac, za južnu Srbiju Niš, za istočnu Srbiju Požarevac, zapadnu Valjevo, dok Beograd predstavlja glavnu upravnu jedninicu odakle se rukovodi svim procesima i gde se nalazi naš monitoring centar iz koga se prati i upravlja bezbednosnim procesima na svim tačkama u zemlji.