Krizu je teško prepoznati. Ono što je sigurno da je ona na neki način uvek tu, i da ostavlja različite posledice na organiazciju naročito ako se kasno prepozna ili previdi njen značaj. Indikatore krize mogu da identifikuju samo lica osposobljena da prepoznaju njene simptome i manifestaciju u poslovnom sistemu.

Složenost kriznog upravljanja, zahteva pripreme u vremenima kada organizacija posluje u planskim uslovima. Permanentna analiza stanja, identifikovanje kritičnih tačaka i preduzimanje mera sistem kriznog menadžmenta organizacije čine efikasnim, a organizaciji omogućavaju prevenciju uzroka krize i pravovremeno aktiviranje mehanizna odbrane.

Procenom ugroženosti u različitim segmentima funkcionisanja sistema, stiče se slika o strukturi postojećih slabosti i osetljivih procesa u internom i eksternom kontekstu. Procena ugroženosti permanentno aktuelizuje postojanje kritičnih tačaka  i praćenje uslova njihovog nastanka, što omogućava menadžmentu monitoring, analizu i upravljanje promenama u okruženju.

PROTECTA GROUP poseduje izuzetne tehničke i kadrovske kapacitete da sa svojim stručnim timom izvrši adekvatnu procenu ugroženosti pružajući krajnjem klijentu jasan pregled stanja i kvalitetne preporuke za zaštitu sopstvenih vrednosti i kontinuirano proaktivno delovanje.

Obzirom na aktuelnu bezbednosnu problematiku sa kojom se sreću brojni sistemi i na zakonske obaveze privrednih društava po zakonu o vanrednim situacijama iz naše ponude izdvajamo:

  • Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
  • Izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
  • Revizija, analiza i evaluacija postojećeg sistema bezbednosti (preporuke za unapređenje);
  • Izrada planova za održavanja poslovnog kontinuiteta – Business Continuity Management (BCM & BCP)

Stojimo Vam na raspolaganju za realizaciju najkompleksnijih zadataka i stoga očekujemo da buduću saradnju počnete zakazivanjem besplatnih konsultacija kako bi zajednički učinili prvi korak u detekciji i prepoznavanju Vaših potreba i iznalaženju kompletnog rešenja.