PROTECTA Group DOO Beograd  

specijalizovano preduzeće za bezbednost poslovanja

fizicko-tehnička zastita objekata i lica

DETEKTIVSKE USLUGE


PROTECTA GROUP u svojoj ponudi ima detektivske usluge s obzirom da tesno saradjuje sa Detektivskom agencijom Protecta, čiji je jedan od osnivača. Obratite nam se za usluge detektiva ukoliko imate probleme koji vas opterećuju i koje do danas niste rešili. Detektivska agencija Protecta i njeni privatni detektivi su vam na raspolaganju 24 sata.


Ako ste poslodavac i nedostaje vam  sigurnija zastita i bolja korporativna bezbednost poslovanja. Ako vam je potrebna kontrola i bezbednosna provera zaposlenih. Ako ste potencijalna žrtva finansijske prevare...

fizicko OBEZBEDJENJE


PROTECTA GROUP može da vam ponudi fizicko obezbedjenje u nekoliko varijanti:


- stalno ili stacionarno fizicko obezbedjenje   imovine (objekata, opreme, sredstava...)

- obezbedjenje lica i poslovanja preduzeća   (manGuarding)

- portirska služba i recepcijske usluge

- mobilno obezbedjenje (patroling)

- lična zastita lica (body guard)

- obezbedjenje javnih priredbi i skupova


Svi naši radnici obezbedjenja angažovani su u skladu sa Zakonom o radu, što smatramo bitnim uslovom za kvalitetno obavljanje poslova obezbedjenja. PROTECTA GROUP prati profesionalne standarde u oblasti pružanja usluge fizickog obezbedjenja lica, fizickog obezbedjenja objekata i imovine, a naši zaposleni su u potpunosti osposobljeni za sve izazove i probleme u radu.


Organizacija javnih skupova, kulturnih manifestacija, sportskih utakmica, koncerata i priredbi, kao i sličnih dogadjaja, predstavlja vrlo specifičan bezbednosni problem i zahteva sveobuhvatnu bezbednosnu procenu i izradu preciznog plana obezbedjenja. Ističemo da za ovakve bezbednosne izazove imamo posebno obučen stručni kadar i rukovodioce koji su u mogućnosti da u potpunosti realizuju postavljene zahteve.


TEHNIČKA zastita


Tehnička zastita objekata podrazumeva ugradnju i primenu savremenih alarmnih i protivprovalnih sistema, ugradnju i primenu sredstava video nadzora, kao i ugradnju i primenu sredstava za tehničku kontrolu pristupa i evidentiranja ulazaka / izlazaka u štićeni objekat.


Naš kontrolno-operativni centar vrši nepekidni nadzor (24/7) i na svaki bezbednosni problem reaguje u skladu sa ugovornom obavezom, što najčešće podrazumeva hitno upućivanje našeg interventnog tima, blagovremeno obaveštavanje korisnika usluga, obaveštavanje policije i slično.


Navedene usluge podrazumevaju prethodno sagledavanje objekta na osnovu čega slede aktivnosti:


- izradjuje se procena ugroženosti objekta

- izradjuje se elaborat i projekat sistema tehničke zaštite

- pristupa se ugradnji predvidjenih sadržaja

- obavlja se redovno održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite


STRUČNI NADZOR


Za sve vreme primene sredstava tehničke zaštite na vašem objektu, naši stručnjaci obavljaju stručni nadzor i po potrebi iniciraju korekcije ili sugerišu primenu dopunskih mera zaštite. Osnovno u našim procenama i predlozima je ekonomski najoptimalnija kombinacija koja podrazumeva punu zaštitu uz najmanje moguće troškove.


VIDEO NADZOR


PROTECTA GROUP raspolaže savremenim uredjajima za video nadzor koji klijentu omogućuje "on time" kontrolu, ali nudimo i daljinski monitoring iz našeg kontrolno-operativnog centra.


ALARMNI SISTEMI I INTERVENCIJE


Ugradnjom savremenih i pouzdanih alarmnih centrala i pripadajućih senzora, pored usluge monitoringa, garantujemo zaštitu i blagovremeno upozorenje na svaki pokušaj neovlašćenog ili nasilnog ulaska u štićene objekte. Naša INTERVENTNA EKIPA je aktivna tokom svih 24 sata, svih 365 dana u godini i garantuje brz odgovor na alarmni signal i najbrži izlazak na lice mesta.


Sistem obaveštavanja “panik taster” koji mi postavljamo, je dodatna mogućnost realizacije tehničke zaštite koji klijentima garantuju neopažen alarmni poziv ("tihi alarm") upućen našem operativnom centru, koji pokreće našu intervenciju i obaveštavanje policije o alarmnoj situaciji.MEHANIČKA zastita OBJEKATA


Na vaš objekat koji ne poseduje veću materijalnu vrednost uglavnom se primenjuje mehanička zastita uz pomoć samo mehaničkih sredstava a bez upotrebe složenih (kombinovanih) sredstava tehničke zaštite. Mehanička zastita je prvi element bez kojeg se ne može uspostaviti pravilan sistem obezbedjenja i zaštite. U cilju preventivne zaštite, ali bez potpune garancije bezbednosti objekata i lica, PROTECTA GROUP može da ponudi najoptimalnija rešenja u oblasti mehaničke zaštite objekata.


Radi se o ugradnji cilindarskih brava, elektronskih brava, zatim ulazno-izlaznih rampi, običnih ograda bez drugih elemenata tehničke zaštite. Za objekat kao što je manja prodavnica, lokal, stan, kuća ili skladište sa vrednijom robom, najoptimalniji izbor je mehanička zastita koja za cilj ima usporavanje i po mogućnosti zaustavljanje neovlašćenog ulaska, upada ili provale.


Mehanička zastita tada podrazumeva pojačanja vrata i prozora, spoljašnje ograde određene visine, stalno osvetljenje objekata, kao i druge mehaničke elemente zaštite poput metalnih žaluzina (roletni), barijera, rešetaka i slično.  Na ovakav način sprečava se ili značajno otežava provala, nedozvoljen pristup objektima i prostorijama koje se obezbeđuju, unošenje nedozvoljenih sredstava, opreme ili materijala u objekat, kontrola parking prostora, iznošenje opreme ili predmeta.


BEZBEDNOSNI KONSALTING


Radi utvrđivanja trenutnog stanja bezbednosti vaše imovine i poslovanja, stručni i iskusni službenici koji su angažovani iz tima Protecta GROUP, izvršiće obilazak lokacija i objekata, sačiniti kompletnu bezbednosnu procenu i pripremiti predlog optimalnih i finansijski najpovoljnjih mera zaštite.


Ovaj proces obuhvata sistemsko sagledavanje stanja bezbednosti sa aspekta zaštite i ukupne bezbednosti svakog pojedinačnog objekta u kojem se odvija poslovanje. Takodje proces uključuje obavljanje analize utvrdjenog stanja i davanje predloga za preduzimanje hitnih mera kojima bi se opšte stanje bezbednosti brzo dovelo na zadovoljavajući nivo.


Preduzeće Protecta GROUP u mogućnosti je da za vaše potrebe realizuje potpun i sveobuhvatan plan zaštite svih vaših objekata, lica i poslovanja. Izrada plana obezbedjenja podrazumeva utvrđivanje načina rada i redosleda odvijanja aktivnosti prilikom pružanja usluga fizičke i protiv-požarne zaštite, saradnju sa organima javne bezbednosti (policijom). Osnovni cilj je da se proces pružanja usluga realizuje na optimalan i efikasna način, uz primenu svih bezbednosnih standarda.


KORPORATIVNA BEZBEDNOST


Korporativna bezbednost u smislu sveobuhvatne zaštite poslovanja privrednih subjekata, predstavlja vrlo kompleksan zadatak i pravi izazov za profesionalnu agenciju koja će vam pomoći da sve rizike svedete na najmanju moguću meru.


zastita poslovanja od mogućeg ugrožavanja od strane zlonamernog delovanja, danas je jedan od prioriteta u radu svake kompanije. Periodične krize i ugrožavanje bezbednosti poslovanja su za svaku organizaciju neizbežne. Međutim njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu. Upravo to i jeste zadatak bezbednosnog konsaltinga i kriznog menadžmenta. Visoko rizični klijenti i potencijalno veliki gubitak moraju biti pravovremeno prepoznati, kako bi se preduzele odgovarajuće mere i mogući rizik pokrio adekvatnom polisom osiguranja.


PROTECTA GROUP se ističe i razlikuje od drugih po tome što u potpunosti primenjujemo i poštujemo standarde poslovanja u oblasti privatne bezbednosti. To se, pre svega, odnosi na standarde ISO 9001 i SRPS A.L2002:2008, ali posebno i na primenu standarda koji omogućava bezbednost informacija, praćenje njihovog protoka i stanja njihove bezbednosti (ISO 27001). Time se svim našim klijentima u potpunosti garantuje puna poverljivost s obzirom da su sve informacije ograničene na najuži mogući krug ovlašćenih lica u preduzeću PROTECTA GROUP.

KRIZNI MENADŽMENT


Krizni menadžment obuhvata planiranje, organizovanje, implementaciju i kontrolu poslovanja u uslovima nastanka krize. Činjenica je da su krize su za svaku organizaciju neizbežne, njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu. Upravo to i jeste zadatak kriznog menadžmenta kao novog polja menadžmenta. Proaktivno planiranje omogućava menadžerima da kontrolišu i reše krizu.


PROTECTA GROUP poseduje razradjen sistem analize rizika koji podrazumeva izradu bezbednosne procene, plana obezbedjenja ali i utvrdjivanja mera neophodnih za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti korisnika usluga ili za što brži povratak u normalno poslovanje nakon vanrednih situacija.

PROTIVPOŽARNA zastita


PROTECTA GROUP raspolaže stručnim kadrom koji je u mogućnosti da vam ponudi ugradnju pouzdanih protivpožarnih sistema za automatsku dojavu ili gašenje požara. Osnovni razlozi za projektovanje i instaliranje nekog od posebnih protiv-požarnih sistema je potreba da se požar detektuje na vreme kako bi mogao da se ugasi u ranoj fazi, i da se blagovremeno obavi evakuacija kako bi se izbegle žrtve.Polazna osnova za izbor protivpožarnog sistema nekog objekta čini njegov požarni rizik,  koji se utvrdjuje prilikom sveobuhvatne bezbednosne procene objekata zaštite. Kao i za druge bezbednosne ritike, za odredjivanje požarnog rizika potrebno je utvrditi sve faktore koji mogu dovesti do nastanka požara, njegovog razvoja i moguće štete. Merama požarne preventive postiže se da verovatnoća izbijanja požara bude što manja, a protivpožarnim sistemom se onemogućava neželjeno širenje požara, pa samim tim i potencijalne šteta se svodi na najmanju meru.


PROTECTA GROUP u okviru usluge fizickog obezbedjenja, može da vam ponudi angažovanje stručno osposobljenih i kvalifikovanih službenika obezbedjenja - vatrogasaca.


MMXIV © PROTECTA Group DOO 11010 Beograd

Pukovnika Purića 4, 011/3977-756, 011/3977-434