PROTECTA Group DOO Beograd, Pukovnika Purića 4, +38111 3977 756, korporativna bezbednost poslovanja, fizičko tehničko obezbedjenje, zaštita objekata imovine i lica

Protecta Group DOO Beograd

Detektivska Agencija Protecta Beograd

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativna Bezbednost

Centar Korporativna Bezbednost PK Beograda


Professional Security Systems Magazine - Beograd
A&S Adria Stručni Magazin - Sarajevo


Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Srbije

Ministarstvo Finansija Republike Srbije

Ministarstvo Pravde Republike Srbije

Kriminalističko-Policijska Akademija u Beogradu

Fakultet Bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Hrvatska Udruga Menadžera Sigurnosti - Zagreb

Inštitut Za Korporativne Varnostne Študije - Ljubljana


O NAMA


USLUGEGALERIJA


KONTAKT

MMXV © Protecta Group DOO Beograd, bezbednost & zaštita, security service MB-20003049  ŠD-8010  PIB-103690845

R1

R4

R3

R2

korporativna bezbednost


Pomoći ćemo vam da svaki bezbednosni rizik poslovanja minimizirate. Periodične krize i ugrožena bezbednost poslovanja su za svaku organizaciju neizbežne. Posledice mogu biti neuporedivo manje ukoliko je vaša organizacija pripremljena za krizu. To i jeste zadatak bezbednosnog konsaltinga i kriznog menadžmenta. Protecta u potpunosti primenjuje i poštuje standarde ISO/SRPS za oblasti korporativna bezbednost, fizičko tehničko obezbedjenje  i zaštita objekata,imovine,lica. Sa najužim krugom ovlašćenih službenika garantujemo punu poverljivost.

bezbednosni konsalting


Proces obuhvata sistemsko sagledavanje stanja bezbednosti kao kompletno obezbedjenje i ukupna korporativna bezbednost poslovanja svih pojedi-načnih objekata i uključuje analizu utvrdjenog stanja i davanje predloga za preduzimanje hitnih mera do pozitivnog nivoa. Izrada plana za obezbedjenje podrazumeva utvrdjivanje načina rada i redosled postupaka kad se daje fizičko tehničko obezbedjenje i protivpožarna zaštita imovine i lica, saradnju sa organima javne bezbednosti (policijom). Procedura je optimalna, efikasna i uz primenu standarda.

fizičko obezbedjenje


PROTECTA Group DOO obavlja fizičko obezbedjenje objekata, imovine i lica. Osposobljeni smo za brojne izazove i probleme u radu jer naša kompanija prati sve profesionalne standarde i normative za fizičko tehničko obezbedjenje poslovanja preduzeća.

- stacionarno fizičko obezbedjenje imovine

  lica i bezbednost preduzeća

- portirska služba i recepcijske usluge

- mobilno obezbedjenje

- lično obezbedjenje, privatna bezbednost

- obezbedjenje javnih priredbi i skupova

tehničko obezbedjenje


Uz fizičko obezbedjenje, tehničko obezbedjenje objekata i imovine podrazumeva ugradnju i primenu alarmnih i protivprovalnih sistema, ugradnju-primenu sredstava video nadzora, i sredstava za tehničko kontrolisanje pristupa i evidentiranja kretanja u štićenom objektu.

- procena ugroženosti objekata (bezbednost)

- tehnička zaštita, elaborat i projekat sistema,

  pristupa se ugradnji predvidjenih sadržaja

- sistemi tehničke zaštite, redovno servisiranje

- stručni nadzor, video nadzor, interventni tim

mehanička zaštita


Mehanička zaštita je inicijalni tehničko-bezbednosni postupak bez kog se ne može uspostaviti pravilan sistem za obezbedjenje poslovanja. Kao preventivna zaštita, ali bez potpune garancije za bezbednost poslovanja, objekata i imovine, obavlja se ugradnja cilindar brava, elektronskih brava, ulazno-izlaznih rampi; pojačavanje vrata prozora spoljašnje ograde; 24 sata osvetljenje objekata, ugradnja sigurnosnih roletni, barijera, rešetaka. Cilj je sprečiti i značajno otežati provaljivanje i nedozvoljen pristup do obezbedjenih prostorija i opreme.

krizni menadžment


Krizni menadžment je planiranje, organizovanje, implementacija i kontrola poslovanja u uslovima nastanka krize. Proaktivno planiranje omogućava menadžerima da kontrolišu i reše krizu. PROTECTA Group poseduje razradjen sistem analize rizika koji podrazumeva izradu bezbednosne procene, plana za fizičko tehničko obezbedjenje poslovanja imovine i lica ali i utvrdjivanja mera neophodnih za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti korisnika usluga ili za što brži povratak u normalne tokove poslovanja nakon vanrednih situacija.

protivpožarna zaštita


Projektuje se protivpožarni sistem za automatsku dojavu ii gašenje požara. Implementacija nekog od posebnih protivpožarnih sistema je zbog potrebe da se požar detektuje na vreme kako bi mogao da se lokalizuje u ranoj fazi, i da se blagovremeno obavi evakuacija i izbegnu ljudske žrtve. Bezbednosna procena objekata, nedovoljna zaštita, razotkrivaju stvarni požarni rizik. Naša kompanija može da vam obezbedi angažovanje stručno osposobljenih i kvalifikovanih čuvara-vatrogasaca za fizičko tehničko obezbedjenje objekata, imovine i lica.

SERTIFIKAT SRPS-ISO 9001:2008 za sistem menadžmenta kvalitetom koji se primenjuje u našoj kompaniji: fizička zaštita i obezbedjenje objekata, upravljanje sistemima tehničke zaštite, alarm monitoring i intervencija mobilne ekipe zaštite. SERTIFIKATI IZ SRPS A.L2 002:2008 SERTIFIKAT o ispunjavanju standarda i kvaliteta usluge za: fizička zaštita, fizička zaštita objekta, fizička zaštita lica, fizička zaštita javnih skupova. SERTIFIKAT za oblasti: menadžment iz kontrolnog centra, menadžment iz kontrolnog centra obezbedjenjem stacionarnih objekata, menadžment iz kontrolnog centra patrolnim timovima. SERTIFIKAT za: tehnička zaštita, protivprovalna zaštita, protivpožarna zaštita, video nadzor obezbedjenje, kontrola pristupa i izlaska, mehanička zaštita. SERTIFIKAT za oblast: menadžment vrednostima, transport vrednosti. SERTIFIKAT SRPS-ISO 27001:2011 za usaglašenost za sistem menadžmenta o bezbednosti informacija a odnosi se na: fizička zaštita i obezbedjenje objekata, upravljanje sistemom tehnička zaštita, alarm monitoring i intervencija, mobilna ekipa zaštite. korporativna bezbednost

#TEHNIČKA #MEHANIČKA #BEZBEDNOSNI #PROTIVPOŽARNA

detektivske usluge


PROTECTA Group u svojoj ponudi ima i detektivske usluge kao suosnivač Detektivske agencije Protecta Obratite nam se za usluge detektiva ukoliko imate probleme koji vas opterećuju i koje niste razrešili. Detektivska Agencija i naši privatni detektivi su vam na raspolaganju 24 sata. Ako ste poslodavac i ako vam nedostaje dobro fizičko tehničko obezbedjenje objekata i lica, sistemska zaštita, kao i potpuna korporativna bezbednost poslovanja. Ako vam je potrebna analiza i bezbednosna provera zaposlenih. Ako ste potencijalna žrtva finansijske prevare.

#KORPORATIVNA #FIZIČKO #KRIZNI SERTIFIKAT Fizicka2.png SERTIFIKAT-ISO-2008-50%.jpg SERTIFIKAT manage2.png SERTIFIKAT tehnicka2.png SERTIFIKAT transport2.png ISO-27001-50%.jpg