PROTECTA Group DOO Beograd, Pukovnika Purića 4, +38111 3977 756

Protecta Group DOO Beograd

Detektivska Agencija Protecta Beograd

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativna Bezbednost

Centar Korporativna Bezbednost PK Beograda


Professional Security Systems Magazine - Beograd
A&S Adria Stručni Magazin - Sarajevo


Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Srbije

Ministarstvo Finansija Republike Srbije

Ministarstvo Pravde Republike Srbije

Kriminalističko-Policijska Akademija u Beogradu

Fakultet Bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Hrvatska Udruga Menadžera Sigurnosti - Zagreb

Inštitut Za Korporativne Varnostne Študije - Ljubljana


O NAMA


USLUGE


GALERIJA


KONTAKT

MMXIV © Protecta Group DOO Beograd, korporativna bezbednost - zastita, security service MB-20003049  ŠD-8010  PIB-103690845

Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje
Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje FejsbukProtecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje TviterProtecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje ЈутјубProtecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje ПинтерестProtecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje PluseH

Fizicko tehnicko obezbedjenje, fizicka zastita objekata imovine i lica, korporativna bezbednost, video monitoring

R1

R4

R3

R2

korporativna bezbednost


Pomoći ćemo vam da svaki bezbednosni rizik poslovanja minimizirate. Periodične krize i ugrožena bezbednost poslovanja su za svaku organizaciju neizbežne. Posledice mogu biti neuporedivo manje ukoliko je vaša organizacija pripremljena za krizu. To i jeste zadatak bezbednosnog konsaltinga i kriznog menadžmenta. Protecta u potpunosti primenjuje i poštuje standarde ISO/SRPS za oblasti korporativna bezbednost, fizicko tehnicko obezbedjenje  i zastita objekata,imovine,lica. Sa najužim krugom ovlašćenih službenika garantujemo punu poverljivost.

bezbednosni konsalting


Proces obuhvata sistemsko sagledavanje stanja bezbednosti kao kompletno obezbedjenje i ukupna korporativna bezbednost poslovanja svih pojedi-načnih objekata i uključuje analizu utvrdjenog stanja i davanje predloga za preduzimanje hitnih mera do pozitivnog nivoa. Izrada plana za obezbedjenje podrazumeva utvrdjivanje načina rada i redosled postupaka kad se daje fizicko tehnicko obezbedjenje i protivpožarna zastita imovine i lica, saradnju sa organima javne bezbednosti (policijom). Procedura je optimalna, efikasna i uz primenu standarda.

fizicko obezbedjenje


PROTECTA Group DOO obavlja fizicko obezbedjenje objekata, imovine i lica. Osposobljeni smo za brojne izazove i probleme u radu jer naša kompanija prati sve profesionalne standarde i normative za fizicko tehnicko obezbedjenje poslovanja preduzeća.

- stacionarno fizicko obezbedjenje imovine

   lica i bezbednost preduzeća

- portirska služba i recepcijske usluge

- mobilno obezbedjenje

- lično obezbedjenje, privatna bezbednost

- obezbedjenje javnih priredbi i skupova

tehničko obezbedjenje


Uz fizicko obezbedjenje, tehnicko obezbedjenje objekata i imovine podrazumeva se protivprovalna zastita i ugradnja alarmnih sistema kao i ugradnja-primena sredstava video nadzora, i sredstava za tehnicko kontrolisanje pristupa i evidentiranja kretanja u štićenom objektu.

- procena ugroženosti objekata (bezbednost)

- tehnička zastita, elaborat i projekat sistema,

   pristupa se ugradnji predvidjenih sadržaja

- sistemi tehničke zaštite, redovno servisiranje

- stručni nadzor, video nadzor, interventni tim

mehanička zastita


Mehanička zastita je inicijalni tehnicko-bezbednosni postupak bez kog se ne može uspostaviti pravilan sistem za obezbedjenje poslovanja. Kao preventivna zastita, ali bez potpune garancije za bezbednost poslovanja, objekata i imovine, obavlja se ugradnja cilindar brava, elektronskih brava, ulazno-izlaznih rampi; pojačavanje vrata prozora spoljašnje ograde; 24 sata osvetljenje objekata, ugradnja sigurnosnih roletni, barijera, rešetaka. Cilj je da se ostvari dobra protivprovalna zastita te značajno oteža nedozvoljen pristup do obezbedjenih prostorija i opreme.

krizni menadžment


Krizni menadžment je planiranje, organizovanje, implementacija i kontrola poslovanja u uslovima nastanka krize. Proaktivno planiranje omogućava menadžerima da kontrolišu i reše krizu. PROTECTA Group poseduje razradjen sistem analize rizika koji podrazumeva izradu bezbednosne procene, plana za fizicko tehnicko obezbedjenje poslovanja imovine i lica ali i utvrdjivanja mera neophodnih za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti korisnika usluga ili za što brži povratak u normalne tokove poslovanja nakon vanrednih situacija.

protivpozarna zastita


Projektuje se protivpožarni sistem za automatsku dojavu ii gašenje požara. Implementacija nekog od sistema je zbog potrebe da se protivpozarna zastita aktivira i detektuje na vreme, kako bi pozar mogao da se lokalizuje u ranoj fazi, da se obavi evakuacija i izbegnu ljudske žrtve. Bezbednosna procena objekata, nedovoljna zastita, razotkrivaju stvarni požarni rizik. Naša kompanija može da vam obezbedi angažovanje stručno osposobljenih i kvalifikovanih čuvara-vatrogasaca za fizicko tehnicko obezbedjenje objekata, imovine i lica.

SERTIFIKAT SRPS-ISO 9001:2008 za sistem menadžmenta kvalitetom koji se primenjuje u našoj kompaniji: fizicko obezbedjenje i zastita objekata, upravljanje sistemima tehničke zaštite, alarm monitoring i intervencija mobilne ekipe zastite. SERTIFIKATI IZ SRPS A.L2 002:2008 SERTIFIKAT o ispunjavanju standarda i kvaliteta usluge za: fizička zastita, fizicka zastita objekata, fizicka zastita lica, fizicka zastita javnih skupova. SERTIFIKAT za oblasti: menadžment iz kontrolnog centra, menadžment iz kontrolnog centra obezbedjenjem stacionarnih objekata, menadžment iz kontrolnog centra patrolnim timovima. SERTIFIKAT za: tehnička zastita, protivprovalna zastita, protivpozarna zastita, video nadzor obezbedjenje, kontrola pristupa i izlaska, mehanička zastita. SERTIFIKAT za oblast: menadžment vrednostima, transport vrednosti. SERTIFIKAT SRPS-ISO 27001:2011 za usaglašenost za sistem menadžmenta o bezbednosti informacija a odnosi se na: fizicko obezbedjenje i zastita objekata, upravljanje sistemom tehnicka zastita, alarm monitoring i intervencija, mobilna ekipa zaštite. korporativna bezbednost

#TEHNIČKA #MEHANIČKA #BEZBEDNOSNI #PROTIVPOŽARNA

detektivske usluge


PROTECTA Group u svojoj ponudi ima i detektivske usluge kao suosnivač Detektivske agencije Protecta Obratite nam se za usluge detektiva ukoliko imate probleme koji vas opterećuju i koje niste razrešili. Detektivska Agencija i naši privatni detektivi su vam na raspolaganju 24 sata. Ako ste poslodavac i ako vam nedostaje dobro fizicko tehnicko obezbedjenje objekata i lica, sistemska zastita, kao i potpuna korporativna bezbednost poslovanja. Ako vam je potrebna analiza i bezbednosna provera zaposlenih. Ako ste potencijalna žrtva finansijske prevare.

#KORPORATIVNA Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati #FIZIČKO #KRIZNI Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati Protecta Group - Fizicko Tehnicko Obezbedjenje - Sertifikati

 korporativna bezbednost srbija